top of page

פרוייקטים מיוחדים

בין מוצרט לפושקין
פושקין - המחזה ״מוצרט וסליירי״
עם אינטרלודים מוזיקליים מאת מוצרט וסליירי
 
רודיה קוזלובסקי - סליירי
דודו ניב - מוצרט
פייטרו בונפיליו - פסנתר
נובמבר 2019

פלאי הקרן
דרכה של הקרן אל עבר מחוזות הבעה רחבים ומגוונים. מצליליו המענגים של מוצרט, דרך הרומנטיקה החצופה של רגר ועד לצלילים הנוגים של הביטלז ושל טרנג'.
 
אלון ראובן - קרן יער
ינואר 2019

״לה קונטדינה״ (נערת הכפר)

אופרה קומית בשתי מערכות

מאת המלחין בן המאה ה-18 יוהאן האסה

*בשיתוף עם האופרה הירושלמית ופסטיבל פיקולו, איטליה

מאי 2022

שמש אלכסונית
מאת ענבל אושמן

מחול לרביעיות מיתרים של שוסטקוביץ׳
על הכמיהה האנושית לשחרור ולגאולה

בארוק אוונגרד
הנחיה וצ׳מבלו יזהר קרשון
תיאורבו אופירה זכאי

העולם המופלא של הבארוק
מיצירות קסטלו, מרולה, באך ויוולדי

מרץ 2020