top of page
רביעיית כרמל

סדנא חווייתית!

מאחורי הקלעים עם רביעיית כרמל!

 

הצצה לחדר החזרות של רביעיית מיתרים. תיווכחו כיצד רביעיית מיתרים מקצועית מתפקדת. כיצד מקבלים החלטות, פותרים קונפליקטים ומגיעים לפרשנות משותפת של יצירה מוזיקלית. בתהליך, לעיתים תהיו כמו זבוב על הקיר מביטים ממרחק, ולעיתים שותפים שווי זכויות התורמים לדיון ולתוצאה הסופית. 

 

הסדנאות והחזרות הפתוחות של רביעיית כרמל מעניקות תובנות בעלות ערך בנושאים רבים המעסיקים חברות וארגונים גדולים וקטנים כאחד. נגינה משותפת בהרמוניה דורשת התמחות במגוון רחב של תחומים בחיים.

השראה

האם יש מקום להשראה וספונטניות באומנות המובנית של המוזיקה הקלאסית?

מנהיגות

האם יש מנהיגות בהרכב קאמרי? מי מוביל ומי מובל?

ניהול קונפליקטים

יצירה משותפת זה דבר מורכב. כיצד מתמודדים עם קונפליקטים בעולם הצלילים?

דינמיקה קבוצתית

נגינה קאמרית דורשת מיומנות מאד מפותחת של תקשורת בלתי מילולית, אותה רוכשים מוזיקאים לאורך שנים רבות של הכשרה. מהם המאפיינים של הדינמיקה הקבוצתית בהרכב?

אומרים עלינו...

בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית

בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית

בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית

״האירוע היה מאד משמעותי ומלמד, ואנחנו יצאנו מלאי הערכה על השיתוף והכנות שלכם, שלא לדבר על הרושם העז שהרמה המקצועית עשתה עלינו״.

 

״מעשה הרכבה״

כנס למנחי מורים בכירים

״החזרה הדהדה מאפיינים של הלמידה המקצועית אליה אנחנו חותרים – התבוננות על הפרקטיקה, חקירת משותפת במגמה לשפר אותה, שיח מקצועי פורה הנשען על שפה פרופסיונלית ושילוב בין תמיכה לביקורתיות. ההקבלות הן רבות בסוגיות של הובלה, דומיננטיות, ריבוי קולות והכלה״.

מכון מופ״ת

״החזרה שיקפה תובנה חשובה על הקשר בין עבודה ללמידה – והיא שהלמידה החשובה ביותר מתרחשת תוך כדי עבודה, לא בנפרד ממנה. למידה שמתרחשת בזירת העשייה היא רלבנטית יותר, ממוקדת יותר, כרוכה במעורבות רבה יותר, ומשפיעה יותר על העשייה״.

bottom of page