מתנה לחג 

רביעיית כרמל בקונצרט ״פלאי הקרן״

"עוד לא היה כדבר הזה בקונצרטים מוסברים בישראל... שעתיים של הנאה והרחבת הדעת!" 

הארץ

 

SOLD
OUT